Na een overlijden, of het nu plotseling is of na bijvoorbeeld een langdurig ziekbed, moet er van alles geregeld worden. Welke kist? Wordt het wel een kist? Welke muziek, welke bloemen, is er sprake van een crematie of een andere plechtigheid? Wij begrijpen die hoeveelheid aan vragen en zijn in staat om die structuur te bieden die u op dat moment zo nodig heeft. Van Lith Uitvaartzorg zet de belangrijkste stappen voor u op een rij:

Stap 1: Bel uw (huis)arts

Bij een thuisoverlijden stelt de huisarts het overlijden vast. In het ziekenhuis of verzorgingshuis heeft de daar aanwezige arts deze taak. Is dit gebeurd, dan krijgt u van hem of haar de verklaring van overlijden. Met deze verklaring kunnen wij voor u aangifte van overlijden doen bij de Burgerlijke Stand.

Stap 2: Bel Van Lith Uitvaartzorg

U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via telefoonnummer 0412-623173. In overleg komen wij dan naar u toe op het moment dat u dat wilt. Wij verzorgen – eventueel samen met u – de overledene. Dit kan thuis, maar ook in ons uitvaartcentrum/stadsmortuarium.

Stap 3: Leg belangrijke documenten klaar

Wij nemen u graag zo veel mogelijk praktische zaken uit handen. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, is het prettig als u voor ons bezoek het volgende alvast klaarlegt:

  • Legitimatiebewijs van de overledene
  • Legitimatiebewijs van de opdrachtgever van de uitvaart (mogelijk bent u dat)
  • Eventueel het trouwboekje of de partnerregistratie
  • Gewenste kleding voor de overledene
  • Wilsverklaring (indien aanwezig)
  • Eventuele uitvaartpolissen (wij werken voor iedere verzekeraar)

In overleg met u wordt de uitvaart besproken en regelen wij een aantal organisatorische zaken. Hiervoor is uitgebreid de tijd en uw wensen staan altijd voorop. Een overledene moet volgens de Nederlandse wet maximaal zes werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd worden. Wij proberen u in deze periode zo veel mogelijk bij te staan en rust te brengen.