Rouwbezoek

Ieder mens beleeft verdriet op geheel eigen wijze. Sommigen rouwen graag alleen, anderen hebben de behoefte om veel mensen om zich heen te hebben. Ons advies is om goed rekening te houden met uw eigen gevoelens en wensen, ongeacht of de overledene thuis opgebaard is of elders.

Uitvaartverzorging Van Lith - Rouwbezoek